Gebed van de dag

 In Gebed

Machtige God en Vader, help mij een wandelende getuige te zijn onder mijn collega’s. Vul hun denken met uw kennis. Maak hen uw wil voor hun leven bekend. Overspoel hun ziel met uw vrede en vreugde. Dank U voor hen, Vader. Amen

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Handelingen 1 vers 8).

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt