Eerste Recutering

 In

In februari 1993 kreeg ERETS een vergunning voor het opzetten van een Christelijk radiostation. Nu moest er alles in het werk gesteld worden om daadwerkelijk tot het opzetten van een station over te gaan. Er was reeds een gebouw aan de Malebatrumstraat. Vanaf augustus 1993 werden er mensen in dienst genomen die bij het station zouden werken. Ook werden de medewerkers getraind via de stichting Christelijke Media Projecten (3xM). Deze stichting heeft tevens geld gegeven voor het aanschaffen van apparatuur voor de studio. Na gebed is er gekozen voor de naam Shalom.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
  • https://worldstreaminglive.com/proxy/radioshalom/stream
  • Shalom