Begin werk van de Stichting Evangelie Radio en Televisie Stichting

 In

Het werk van de Stichting Evangelie Radio en Televisie Stichting werd in Suriname gestart in de jaren ‘80. In die tijd was er in de Surinaamse samenleving veel onzekerheid. Er was een duidelijke roep naar een Christelijke radiostation, die een lichtbaken voor de mensen zou zijn. Enkele Christenen begonnen te bidden voor deze wens. Er werd een bankrekening geopend en men begon ongevraagd geld te storten.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
  • https://worldstreaminglive.com/proxy/radioshalom/stream
  • Shalom